Fotoclub Wolvega biedt vrijetijdsfotografen een inspirerende omgeving en veel creatieve activiteiten met als doel het bevorderen van de fotografische kwaliteiten van de leden.

De passie voor het creatieve beeld bindt ons. De omgeving die we waarnemen leggen we vast in foto’s die niet alleen registreren, maar vooral verbeelden.

Fotoclub Wolvega heeft een regionaal karakter met een 35-tal leden.

De club staat open voor actieve en betrokken fotografen, ongeacht apparatuur of ervaring, die hun foto’s meer inhoud en vorm willen geven. Elk individueel lid werkt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo en wordt gestimuleerd om te groeien in bekwaamheid en creativiteit om zich zo te ontwikkelen tot een betere fotograaf.
We leren van elkaar in een open, eerlijke en respectvolle omgeving.

Wat doen we?
Fotoclub Wolvega is een sociale en actieve club. Er wordt veel georganiseerd en de leden hebben ieder hun eigen inbreng. Naast het bestuur zijn er diverse werkgroepen actief.

We hebben een excursiecommissie die een paar keer per jaar een excursie organiseert.

De Werkgroep Exposities streeft ernaar om 2 x per jaar ons fotowerk te exposeren op diverse locaties in de omgeving van Weststellingwerf.
De Werkgroep Wedstrijd & Ontwikkeling attendeert de leden op de aankomende fotobond wedstrijden en organiseert de praktische uitvoering. Waar nodig ondersteunt of initieert ze workshops die buiten de reguliere clubavonden georganiseerd worden.

Fotoclub Wolvega is aangesloten bij de Fotobond. Dit biedt ons de mogelijkheid om regelmatig voor een kleine bijdrage een interessante lezing bij te wonen.
De maandelijkse clubavonden bestaan voornamelijk uit het tonen en bespreken van eigen fotowerk gemaakt tijdens excursies, foto van de maand opdrachten en vrij werk. Om gezamenlijk tot een hogere kwaliteit van het gemaakte beeld te komen, is een inhoudelijk kwalitatieve fotobespreking van belang. De club steekt dan ook veel energie in het naar een hoger plan tillen van fotobesprekingen.

Voorafgaand aan de maandbijeenkomsten sturen we een goed verzorgde nieuwsbrief aan de leden met daarin nieuws vanuit het bestuur en de agenda voor de komende periode. Hierdoor blijft er tijdens de clubavonden tijd beschikbaar om over fotografie te praten in plaats van het afstemmen en mededelen over praktische zaken.

Waar staan we voor
Fotoclub Wolvega is een actuele en leergierige club. We staan daarom open voor ontwikkelingen in de wereld van de fotografie en volgen deze. Dit kunnen zowel technische, digitale als creatieve vernieuwingen betreffen.

Fotobewerken.
Het gebruikmaken van een programma fotobewerken is een individuele keuze. De fotoclub Wolvega wil die keuze aan de leden laten. Respect voor elkaars standpunt is het uitgangspunt. Het is toegestaan om foto’s naar eigen inzicht te bewerken.

We gaan correct om met de foto’s van onze leden en van anderen. Bij fotowedstrijden die we als club organiseren respecteren we de auteursrechten van elke fotograaf.